საინჟინრო სამუშაოები

2004 წლიდან მოყოლებული “ჯესკო ჯგუფი” აქტიურად ნერგავს თანამედროვე ტექნოლოგიებს საქართველოში.  ამავე დროს მას მასშტაბურ პროექტებზე მუშაობის დიდი გამოცდილება უგროვდება. ამის იდეალური მაგალითია თბილისის იუსტიციის სახლი, სადაც ნათლად არის წარმოდგენილი თუ რამდენად რთული და კომპლექსური საინჟინრო საქმეების ხარისხიანად გამკლავება შეუძლია კომპანიას.

საინჟინრო სამუშაოები ითვალისწინებს ინსტრუმენტალურ სამუშაოებს, სახანძრო,  ელექტრო, სანტექნიკური გაყვანილობების, ვენტილაციის, გათბობა – კონდიცირების სისტემების მოწყობას და მრავალ სხვას.

 

ელექტრო სამუშაობი

თანამშრომელი

სანტექნიკის მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი

სახანძრო უსაფრთხოება

თანამშრომელი

ვენტილაციის მოწყობა

თანამშრომელი

გათბობა - კონდიცირების მოწყობა

თანამშრომელი