საინჟინრო ინსტრუმენტალური სამუშაოები

ხანძარქრობის სისტემების მოწყობის სამუშაოები

ელექტრო სამუშაოები

წყალგაყვანილობის მოწყობის სამუშაოები

სანტექნიკური სამუშაოები

ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები

გათბობა – კონდიცირების სისტემების მოწყობაის სამუშაოები

ელექტრო სამუშაობი

თანამშრომელი

წყალგაყვანილობისა და სანტექნიკის მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი

ხანძარქრობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი

ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი

გათბობა - კონდიცირების მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი