“ჯესკო ჯგუფი” 2004 წლიდან მოღვაწეობს სამშენებლო – სარემონტო და საინჟინრო სფეროში, როგორც წამყვანი კომპანია საქართველოს ბაზარზე.

გენერალური კონრაქტორის როლში, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დაცვით, ჩვენ ვიღებს კომპლექსურ პასუხისმგებლობას კონკრეტულ პროექტზე მუშაობისას.

წლების განმავლობაში, არაერთი, როგორც მცირე ასევე მეგა პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ უზარმაზარი წვლილი გვაქვს შეტანილი ქვეყანაში სრული სპექტრის სამშენებლო – სარემონტო და საინჟინრო მომსახურების მაღალი სტანდარტების დანერგვასა და განვითარებაში.