სამუშაო ჯგუფები

კომპანიაში დასაქმებულია მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი მშენებლები, ინჟინრები და დამხმარე პერსონალი. ისინი კომპანიის მუდმივ შტატს წარმოადგენენ და არ არიან დამოკიდებული გამომუშავებაზე. თანამშრომელთა შთამბეჭდავი რაოდენობა და მაღალკვალიფიციურობა არის გარანტი სამუშაოების შესრულების მაღალი ტემპის შესანარჩუნებლად, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია 21-ე საუკუნეში და საქართველოს უწყვეტი განვითარების პირობებში.

რატომ მუდმივ შტატში და არა გამომუშავებით

ხარისხი

არც კომპანია ჩქარობს, არც თანამშრომელი

მობილურობა

 პროექტის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე დასაქმება

დაბალი დენადობა

სტაბილური შემოსავალი, სოციალური სტატუსი, დაცულობა, უზრუნველყოფილი მომავალი

KNAUF-ის ტექნოლოგიები

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

სამუშაოები კერამიკულ ფილაზე

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

სამღებრო სამუშაოები

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

იატაკის მოჭიმვა

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

პარკეტის და ლამინანტის დაგება

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

სამუშაოები ქვაზე

თანამშრომელი

კვ. მ. დღეში

სამუშაოები მეტალზე

თანამშრომელი

ელექტრო სამუშაობი

თანამშრომელი

სანტექნიკის მოწყობის სამუშაოები

თანამშრომელი

სახანძრო უსაფრთხოება

თანამშრომელი

ვენტილაციის მოწყობა

თანამშრომელი

გათბობა - კონდიცირების მოწყობა

თანამშრომელი